victorysm.hu
Igy vezet az út a csillagok feléBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Kérés
- 2012.03.15.

Kedves Barátaink, Ismerőseink, Támogatóink Kérjük, segítsetek, a négy családon akik igen nehéz helyzetben élnek felcsillanjon valami kis remény egy SM beteg anya, nagymama vállán négytagú család eltartása, SM beteg apa szintén négytagú család felelőssége, SM beteg anya hárman élnek 100 ezer Ft. jövedelemből jön az iskolakezdés. 5-6-9-13-14 éves gyerekek nehéz életéről van szó ők nem álmodozhatnak a más családokban természetes dolgokról a XXI. században még a kenyér és tej is gond, hát még a könyv játék számítógép. Kérem aki tud bármiben is segíteni jelentkezzen vagy adakozzon a megadott jelentkezési lehetőségeken..Szükség van a segítségre változatlanul sajnos.Kérem gondoljanak e családban élő gyerekekre és szóljanak miben tudnak segíteni...Sajnos egyre nehezebb a helyzetük!.......... 2016 január.

tovább
Victory SM Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőre


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 757ezer Ft, a saját tőke 757ezer Ft.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 0 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona)298 ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
Az Egyesület nyitó vagyona 558.e Ft készpénzből, 458.458 e. Ft banki folyószámlán tartott összegből és 100.000 Ft lekötött betétből áll.
Záró vagyona 147ezer Ft készpénz, 756.611 Ft folyószámla összeg és 100ezer Ft lekötött betét .

2011 évi felhasznált összegek:

Működési költség:414 e Ft
(posta ktg, internet, könyvelési díj,, nyomtató patron, bank. ktg.)
Egészségügyi célokra fordított összeg:146 e Ft
( gyógytorna, gyógyfürdő költségei, személyszállítás)

Működési költségeinket igyekszünk alacsonyan tartani és a megpályázott támogatásokból finanszírozni, hogy minél nagyobb összeget tudjunk közhasznú céljainkra fordítani.
Éppen ezért sem a vezető tisztségviselők sem az Ellenőrző Bizottság tagjai nem kérnek semmilyen anyagi juttatást munkájuk után.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).


5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Egyesületünk összesen 380 ezer Ft-ot kapott ilyen címen. Ebből állami alapokból érkezett támogatás 0 ezer Ft, 1 % adóból 380 e. Ft. A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nem volt.
A kifizetések részleteztetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Vezető tisztségviselőknek nem részesültek juttatásban, ők fedezték a működési költség nagyobb részét. Munkájukat önkéntesen végzik. Az iroda a mindenkori elnök lakásán.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány 1995.09.14-én jött létre alapszabállyal, és 1998. 01.01.-én került bejegyzésre közhasznú szervezetként.
Az Alapítvány fő célja:„ az SM betegségben szenvedők részére a jelenleg alkalmazott eljárások mellett új gyógymódok igénybevételét, újabb gyógyászati segédeszközök létrehozását, felhasználását, betegek általi megismertetését lehetővé tegye, az alapítvány működésével a betegségben szenvedők életét megkönnyítse, számukra a betegség elviselését könnyebbé tegye.” (Kivonat az Alapító Okiratból)
Az Alapítvány a következő feladatokat igyekszik megoldani:
• A nehéz szociális és lelki körülmények között élő SM-es betegek esetenkénti vagy rendszeres támogatása, otthonukban való meglátogatása, csomagok kivitele.
• A betegek gyógyászati segédeszközökhöz való jutásának elősegítése, az alapítvány meglévő eszközeinek javíttatása és bővítése;
• Az SM betegek rehabilitációs gyógyüdültetés megvalósítása.
• A hazai betegtársak megkeresése, kapcsolat fenntartása személyiségi jogaik figyelembe vételével.
• A betegek szállításának támogatása, hozzájárulás.
• A betegek és nem egészségügyi emberek tájékoztatása az SM betegségről,
• A betegséggel kapcsolatos információátadás segítése az írott sajtó és az elektronikus média, valamint egyéb közlési formák felhasználásával;
• Az SM betegséggel és életmóddal kapcsolatos egészségügyi, szociális, jogi, érdekvédelem, kulturális, rehabilitációs tájékoztató anyagok interneten, újság, szórólapok terjesztése,
• Kapcsolat felvétele és fenntartása az SM betegséggel foglalkozó bel- és külföldi szervezetekkel, csoportokkal és betegekkel. Az SM betegséggel kapcsolatos hazai szakmai rendezvényeken való aktív részvétel.


A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány a beszámolási időszakban kb. 150 budapesti és a környéki településen, élő SM beteget ért el és ajánlotta fel segítségét.

A sclerosis multiplex betegségben szenvedő betegeknek létfontosságú a megfelelő állapotmegőrzés, aminek igen fontos része a mozgás, testi- lelki egészségük karbantartása.
A rehabilitációs üdültetés biztosítja ezt a lehetőséget, a Biogen Hungary Kft. adományával teljesíthetjük feladatunkat.
A rendszeres társas rendezvények hozzájárulnak, a közösségépítéshez, itt egymásra figyelnek, ezáltal saját problémájuk kisebbé válik, minden nehézséget együtt könnyebb elviselni.


A 2011-es éven is több közösségi rendezvényt rendeztünk:
Tavaszi zsongás- 2011. május. 7 Budapest III. ker. San Marco 76.
Az SM Világnap 2011. május 25 Budapest XI. kerületi Bikás Park
SM rendezvény 2011.május 26. Budapest III..ker. San Marco 76.
Országos SM nap 2011. szeptember. 4 Debrecen
Karácsonyi összejövetel: 2011. december 13. III. ker. San Marco
A május végén megrendezett rendezvényen részt vett kuratórium tagunk Dr. Komoly Sámuel Professzor úr is kit szeretnek és ismernek betegeink.
Összességében véve az Alapítvány ellátta az alapszabályban lefektetett célok megvalósítását úgy, hogy azt költség takarosan, megfontoltan tette, igyekezve, hogy valóban teljesíteni tudja kitűzött céljait.

Budapest, 2012.05.30. Kovács Genovéva elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2012.05.20. ülésén elfogadta.

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma: Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatásBudapest, 2012 05.30

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze,könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2011. évMegnevezés Előző évi(eFt) Tárgyévi (eFt) Változás

Induló tőke 260 459 177 199
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény 199 298 150 99
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Egyéb


KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés
előző évi tárgyévi % Ft
Közhasznú tev.nyújtott
Pénzbeli juttatások
- ebből adóköteles
- ebből adómentes 330000 268597 81.39 61403
Természetbeni juttatások
- ebből adóköteles
- ebből adómentes 393483 393483
Egyéb juttatások


KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft)

előző évi tárgyévi

Magánszemélyektől 131000

Jogi személyiségű gazd.i társ. 950000


SZJA 1%-a 2010-ben / 1171593 2011-ben/ 379481

2010. év. Közhasznúsági jelentés

ALAPADATOK

Név: VICTORY SM Alapítvány
Alapító: Deme Lajosné (SM beteg)
Jogállás: Közhasznú alapítvány
Bejegyzés száma: Pk.60.581/1995 - nyilvántartási szám: 5678
Bejegyzés dátuma: 1995. szeptember 14.
Közhasznú: 1998. január 1. óta
Adószám. 18077500-1-43
Bankszámlaszámaink: MKB: 10300002-20179324-00003285
MagNet: 16200199-00067489
Tevékenységi területe az 1997. évi CLVI. tv. szerint:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, Szociális tevékenység, családsegítés
Székhely:1202.Budapest, Bajza-köz. 4.
Telefon: 06 (1) 286 27 39, Mobil: 06 (30) 683 14 62
E-mail cím: victorysm@gmail.com Honlap: www.victorysm.shp.hu

Vezető testület: Kuratórium =7fő
Kovács Genovéva elnök
Dr. Komoly Sámuel
Dr. Irinyi György (SM)
Taligás Erzsébet titkár
Tornyos Ildikó (SM)
Kókainé P. Barbara
Kovács Béláné (SM)
Alapító jogainak örököse Kovács Manfréd

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS FELADATAI

Az Alapítvány Deme Lajosné SM-es beteg alapította 1995-ben - Lányi Andrásné által adományozott 100.000 Ft. Kezdőtőkével. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely jogi vagy természetes személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és annak Alapító Okiratát magára nézve kötelezőnek, ismeri el.
Az Alapítvány fő célja:
„… az SM betegségben szenvedők részére a jelenleg alkalmazott eljárások mellett új gyógymódok igénybevételét, újabb gyógyászati segédeszközök létrehozását, felhasználását, betegek általi megismertetését lehetővé tegye, az alapítvány működésével a betegségben szenvedők életét megkönnyítse, számukra a betegség elviselését könnyebbé tegye.” (Kivonat az Alapító Okiratból)

Az Alapítvány a következő feladatokat igyekszik megoldani:
• A nehéz szociális és lelki körülmények között élő SM betegek esetenkénti vagy rendszeres támogatása, otthonukban való meglátogatása, csomagok kivitele.
• A betegek gyógyászati segédeszközökhöz való jutásának elősegítése, az alapítvány meglévő eszközeinek javíttatása és bővítése;
• Az SM betegek rehabilitációs gyógy- pihentetéshez hozzájárulás, kirándulások.
• A hazai betegtársak megkeresése, fenntartása személyiségi jogaik megtartásával.
• A betegek szállításának megoldása, anyagi támogatása.
• A betegek és nem egészségügyi szakemberek tájékoztatása az SM betegségről,
• A betegséggel kapcsolatos információátadás segítése az írott sajtó és az elektronikus média, valamint egyéb közlési formák felhasználásával;
• Az SM betegséggel és életmóddal kapcsolatos egészségügyi, szociális, jogi, érdekvédelmi, kulturális, rehabilitációs tájékoztató anyagok újságok, terjesztése;
• Kapcsolatok felvétele és fenntartása az SM betegséggel foglalkozó bel- és külföldi szervezetekkel, csoportokkal és betegekkel. Az SM betegséggel kapcsolatos hazai szakmai rendezvényeken való részvétel.

Programjaink, tevékenységünk 2010-ben
Alapítványunk létrejöttétől segíti az SM betegeket egy szociális program keretében.
Szociális segélyek - Beteglátogatás; Élelmiszer- és egészségügyi csomagok eljuttatása a rászorulóknak. Szállítási szolgáltatások igénybevételének támogatása.

Közösségi rendezvények 2010-ben: több közösségi rendezvényt tartottunk.
Tavaszi zsongás- 2010. május. 16
SM Világnap 2010. május 26. Petőfi Csarnok
2010. július Somogyvámos kirándulás
Szeptember 5 Országos SM nap Kecskemét
November 14. Országos SM Gyűlés
Karácsonyi összejövetel: 2010. december 14.

Rehabilitációs pihenési lehetőség biztosítása
Négy éve nem tudjuk biztosítani ezt a rekreációs lehetőséget anyagi lehetőségek hiányában, több pályázatot adtunk be e cél teljesítésére, és keressük a módot.

Honlap
Igyekszünk minél több fórumot megtalálni annak érdekében, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg az SM betegséget és a kezelési lehetőségeket, valamint az Alapítvány és egyéb SM szervezetek működését (igyekszünk segíteni az SM betegeket az élet minden területén). Ebbe beletartozik az Internet adta lehetőség kihasználása is. A munkát tovább folytatjuk részt, veszünk továbbképzéseken, és tájékoztatókon, rendezvényeken. 2007. november. 5. óta működik a honlapunk.

Személyi Háttér
Az Alapítványnak nincsenek fizetett alkalmazottai. Minden tevékenységet önkéntesen látunk el, munkánkat nem fizetésért végezzük (csak költségtérítés). Az Alapítvány irodája a mindenkori elnök lakásán található.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Alapítvány könyvelését Aradi Sándorné végzi.

Bevételek és kiadások részletezése:

Év. Adomány. 1% Pályázat Összbevétel
2006 230.000 817.000 1.200.000 2.249.000
2007 96.000 634.000 100.000 835.000
2008 619.000 684.000 354.000 1.655.000
2009 500.000 615.000 240.000 1.722.258
2010 200.000 880. 858 200.000 1.616.978
2011 290.000

Év . Bevétel Kiadás
2006 2.249.000 1.849.000
2007 835.163 1.907.098
2008 1.654.829 1.002.904
2009 1.722.258 1.462.886
2010 1.616.978 1.417.565


ALAPÍTVÁNY VAGYONA
Az alapítói vagyon 100.000 Ft. Egyszázezer forint, számlán lekötve a Magnet Bankban van 2010. március 6. óta.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Alapítvány a beszámolási időszakban kb. 150 budapesti és a környéki településen, élő SM beteget ért el és ajánlotta fel segítségét.
A. Pénzbeli juttatásban: egyszeri vagy rendszeres szociális támogatásban 15 fő részesült összértéke 340.000 Ft.
B. Nem pénzbeli juttatások az Alapítvány esetében.
Az elmúlt évben Somogyvámosra egy többnapos kirándulást.
Kettő nagyobb rendezvényt szerveztünk.
A rendezvényeinken átlagosan 40-50 fő jelent meg.
Résztvettünk az Országos SM napon, Kecskeméten 8 betegtárssal.
Szállításokat és tornát fizettünk ennek értéke 293.196 Ft. Elektromos kerekesszéket és csomagot szállítottunk egy Szombathelyre került SM betegnek.
Egy Bakonyban lakó SM beteg által hozzájutott két tonna ruhához az alapítványunk, amiből már osztottunk karácsonykor.
Alapítványunk több eszközzel is rendelkezik, melyeket a betegek használhatnak (ezeket az Alapítvány tartja karban) Bioptron lámpák (egy nagy, három kicsi, 2 db mágnes karika);
Új eszközöket is vásároltunk.
A működési költség: telefon és internet. 395.382 Ft.

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Elnökként a legfontosabbnak a jogszerű és minél szélesebb körű és egyben szakszerű működést tartom. Tervezzük, hogy minél több SM beteget elérjünk, segítsünk és több közösségi rendezvényt megtartani. Egyre többen kérik segítségünket, érdeklődnek programjaink és rendezvényeink iránt. Az elkezdett beteglátogatásokat folytatjuk az idei évben így közvetlenebb a kapcsolatunk a betegekkel.

Köszönjük támogatóink segítségét, amivel hozzájárultak munkánkhoz.

2011.május 20. Budapest. Ph. Kovács Genovéva elnök


Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...

Honlapkészítés